ONZE VISIE

De Muzelaar biedt zorg in een vertrouwde en veilige woonomgeving

Mensen met dementie zijn kwetsbaar. Vanwege hun dementie, verandert hun wereld. Het liefst zouden zij, maar ook de directe naasten, de oude vertrouwde levenswijze voortzetten in de eigen woonomgeving. Voor hen is verhuizen naar een andere woonomgeving een extra belasting waar zij meestal niet zelf voor kiezen. Het welzijn van de bewoners en het leveren van goede zorg staan in de Muzelaar voorop.

Persoonlijk behoeftepatroon

Mede als gevolg van de vergrijzing is er een toename van mensen met een vorm van dementie. Diverse ontwikkelingen in de zorg laten zien dat het samenbrengen van ouderen met dementie in kleinere groepen een positieve bijdrage levert aan de zingeving van het leven. Bij de Muzelaar wordt ervan uitgegaan dat iedereen uniek is en zelf de behoefte aan de te verstrekken zorg en dienstverlening aangeeft. Dit gebeurt op basis van een persoonlijk behoeftepatroon dat met de tijd verandert. 

Transparant 500x500
Transparant 500x500

Thuisgevoel

Iemand met dementie zal steeds meer de regie over het eigen leven verliezen en daardoor niet meer alleen kunnen of willen zijn. Wij streven ernaar, door persoonlijke verzorging en begeleiding in een vertrouwde en veilige woonomgeving, een thuisgevoel te creëren. De diverse activiteiten en werkzaamheden binnen de Muzelaar zijn op elkaar afgestemd zodat er een samenhang in de zorgverlening en de begeleiding ontstaat, ook bij achteruitgang.

Kern van onze visie

In de Muzelaar bieden wij voor ouderen met dementie een thuis met daarin aandacht voor:

  •  ruimte voor privacy
  •  een vertrouwde en veilige woonomgeving
  •  een persoonlijke benadering
  •  participatie
  •  aanbod van diverse voorzieningen en activiteiten
  •  stimuleren van de mogelijkheden (lerend vermogen)
  •  respect voor de belevingswereld
  •  regie over eigen leven
 

Wij beogen dat bewoners vanaf de dag van verhuizing tot aan hun overlijden een vaste en zekere woonplaats geboden krijgen waarbij familie, mantelzorgers en vrijwilligers een belangrijke rol hebben in het realiseren van onze doelstellingen.

Klantbeloften

De Muzelaar werkt volgens de methodiek van de 10 klantbeloften. 

1. Hier voel ik mij thuis.

2. Mijn naasten voelen zich hier welkom en thuis.

3. Ik hoor erbij en heb zinvolle bezigheden.

4. Ik krijg passende zorg en ondersteuning.

5. Ik eet en drink naar wens.

6. Hier doe ik ertoe en mag ik mezelf zijn. 

7. Ik maak persoonlijke afspraken over mijn welzijn. 

8. Ik heb medewerkers om mij heen die mij kennen en in vertrouw.

9. De medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor mij. 

10. De organisatie is professioneel en medewerkers werken met plezier.

Familierelatie

In de Muzelaar vinden wij een goede relatie tussen familie en de bewoner van groot belang. Juist in een situatie waarin door dementie communicatie soms erg moeizaam kan gaan en het gevoelsleven erg kan veranderen.  

Door middel van frequent overleg met familie komen wij tot een goede samenwerking waarin wederzijds vertrouwen een basis dient te zijn. 

Via Familienet (interactieve communicatie) houden wij elkaar op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de Muzelaar. 

De Muzelaar maakt gebruik van LableCare, het elektronisch cliëntendossier. Het is mogelijk voor de familie om vanuit huis mee te lezen in het dossier van de bewoner.