OVER ONS

De initiatiefnemers: Monique en Tertia

Monique Muselaers en Tertia Mulder-Muselaers zijn twee zussen en zorgondernemers met jarenlange ervaring in de gezondheidszorg. In diverse instellingen hebben zij verschillende functies bekleed. Toch heeft dat werk hen beiden niet de voldoening kunnen brengen die zij steeds voor ogen hadden. Een verpleeghuis of verzorgingshuis kan vanwege de grootschaligheid vaak niet optimaal inspelen op de specifieke wensen van de bewoner, zoals in de Muzelaar wordt beoogd.

Tertia Mulder-Muselaers

Tertia is Verzorgende IG en heeft jarenlange ervaring in zowel de gezondheidszorg als in het bedrijfsleven. Na een langdurige samenwerking met haar zus Monique, waarbij zij zich vooral bezighield met kwaliteitsonderzoek en het begeleiden van veranderingstrajecten binnen diverse verpleeg- en verzorgingshuizen, werd al snel duidelijk dat beider visie in veel situaties niet aansloot bij de praktijk van alle dag. Zij wilden het geheel anders, zij fantaseerden hun eigen “gedroomde huis” dat jarenlang de naam “De Gezusters” droeg. 

Inmiddels is de Muzelaar alweer 9 jaar werkelijkheid en is Tertia trots op wat het nu is: een echt thuis voor ouderen met dementie met veel aandacht voor welzijn en persoonlijke wensen en behoeften.

Tertia vindt het praktisch werken in de Muzelaar nog steeds het allerleukste.

Het zelf meewerken in de dagelijkse zorg en dus de werkvloer goed kennen, vindt zij samen met de korte lijnen met zowel collega’s en familieleden de grote pluspunten.

Monique Muselaers

Monique is van oudsher verpleegkundige. Na het werken in het ziekenhuis richtte zij zich op de ouderenzorg en was als zelfstandige werkzaam binnen veel verschillende reguliere verpleeg- en verzorgingshuizen. Daar ontstond de belangstelling voor de doelgroep ouderen met dementie en geheugenproblemen.

Zij is er stellig van overtuigd dat ieder mens recht heeft op het wonen zoals thuis, in een omgeving die lijkt op het wonen zoals thuis.

Samen met andere zorgondernemers stond zij aan de wieg van de ontwikkeling van de coöperatie Kwaliteit@, waar zij nu het voorzitterschap heeft. Zij ontwikkelde met andere zorgondernemers een methodiek die ervoor zorgt dat de kwaliteit binnen de organisatie wordt verhoogd en geborgd en dan vooral gericht op het welzijn en welbevinden van de bewoner.

Daarnaast vindt zij het belangrijk dat er dagelijks persoonsgerichte zorg geboden wordt volgens het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, waarin medewerkers in staat worden gesteld hun verantwoordelijkheid te nemen en waar kwaliteit van binnenuit ontstaat in plaats van buitenaf

Welzijn in de zorg verdient volgens Monique echt de aandacht.

Met de Muzelaar in Alphen aan den Rijn en de Lindelaer in Maarn hebben wij 

de mogelijkheid gekregen onze idealen verder vorm te geven. 

Medewerkers

Kleinschalige zorg draait om het welbevinden van de bewoner. Een individuele benadering is daarvoor het beste. De medewerkers van de Muzelaar geven de bewoner individuele begeleiding en ondersteuning. Zij verdiepen zich in het levensverhaal van de bewoner en diens belevingswereld en laten zich leiden door persoonlijke gewoonten en wensen.

Medewerkers zijn te gast in het huis van de bewoners. Zij bepalen niet wat de bewoners moeten doen. Het is precies omgekeerd: zij hebben gevoel voor wat er in de bewoner omgaat en leven met de bewoner mee. Medewerkers zijn allround en getraind in de individuele begeleiding van de bewoners. Zij weten hoe zij veiligheid, geborgenheid en zekerheid kunnen bieden.

Kleinschalig wonen vraagt van medewerkers een heroriëntatie op bestaande regels en routines, een zelfstandige werk- en denkwijze, een andere attitude en een ander dagritme. In de kleinschalige woonomgeving zullen zij zelfstandiger te werk gaan. Werken in de Muzelaar? Kijk bij onze vacatures!

Grote rol voor vrijwilligers

Ook vrijwilligers vervullen een grote rol binnen de Muzelaar. U kunt hierbij denken aan ondersteunende taken bij groepsactiviteiten en uitstapjes, het verzorgen van de koffie en de thee, maar ook individuele activiteiten als het voorlezen van de krant of het doen van een spelletje. Van vrijwilligers wordt verwacht dat zij zich kunnen verplaatsen in de wereld van de bewoners, beschikken over een groot inlevingsvermogen en veel geduld hebben. Aan de slag als vrijwilliger in de Muzelaar? Kijk bij onze vacatures!