ACTIVITEITEN & BEGELEIDING

Activiteiten op basis van persoonlijke voorkeuren

De aangeboden activiteiten sluiten uiteraard aan bij de persoonlijke voorkeuren van de bewoner. Hobby’s zullen ook in de Muzelaar gewoon doorgang kunnen vinden. In overleg kunnen wij ook kijken of het mogelijk is dat er aansluiting gezocht wordt bij bestaande verenigingen of clubs in Maarn of omgeving. Wij gaan uit van het lerend vermogen van onze bewoners. Dat betekent dat alle activiteiten daarop afgestemd worden.

Een bewoner kan naar eigen inzicht en behoefte meehelpen met het huishouden, meedoen aan een activiteit, televisie kijken, op de eigen kamer zitten; zij behouden de regie over hun eigen leven.

Dagelijkse en seizoensgebonden activiteiten

Veel dagelijkse activiteiten concentreren zich echter rondom huis. Zo zullen er boodschappen gedaan worden, worden de maaltijden voorbereid, de tafels gedekt en opgeruimd en wordt de was gevouwen. Wanneer een bewoner het leuk vindt een handje te helpen mag dat natuurlijk, een ander zal het niet gewend zijn en vindt het gewoon lekker om de krant te lezen. (Bijna) alles mag in de Muzelaar. Er is ook ruimte voor muziek, geheugentraining, creatieve activiteiten, handwerken of bestaande hobby’s van de bewoners. Voor wie het leuk vindt is er “bewegen voor ouderen”.

Veel activiteiten zullen worden afgestemd op de seizoenen, feestdagen of de actualiteit (denk daarbij aan een voetbaltoernooi, een koninklijk feest of een belangrijke gebeurtenis in de familiaire kring van een bewoner).