Kern van onze visie

In de Muzelaar bieden wij voor ouderen met dementie een thuis met daarin aandacht voor:

  •  ruimte voor privacy
  •  een vertrouwde en veilige woonomgeving
  •  een persoonlijke benadering
  •  participatie
  •  aanbod van diverse voorzieningen en activiteiten
  •  stimuleren van de mogelijkheden (lerend vermogen)
  •  respect voor de belevingswereld
  •  regie over eigen leven
 

Wij beogen dat bewoners vanaf de dag van verhuizing tot aan hun overlijden een vaste en zekere woonplaats geboden krijgen waarbij familie, mantelzorgers en vrijwilligers een belangrijke rol hebben in het realiseren van onze doelstellingen.