Brancheorganisatie SPOT

De Muzelaar is aangesloten bij SPOT (vereniging Samenwerkende Professionele Organisaties Thuis- en Woonzorg), een brancheorganisatie voor kleinschalige thuis- en woonzorgaanbieders.
De vereniging vindt dat kleinschalige zorg bijdraagt aan het welzijn van de bewoner. De kwaliteit van zorg en wonen wordt vanaf januari 2021 mede gecontroleerd door externe audits van Kwaliteit@.