CLIËNTVERTROUWENSPERSOON

In het kader van de nieuwe Wet Zorg en Dwang (WZD) hebben alle cliënten wettelijk recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon.

Een cliëntenvertrouwenspersoon kan voor u van betekenis zijn als u een vraag, probleem of klacht heeft over de zorg. Het gaat hierbij met name over de inzet van onvrijwillige zorg, waar u het niet mee eens bent. Voorbeelden zijn het gebruik van bedhekken of het op de rem zetten van een rolstoel.

Het beleid van De Muzelaar is gericht op het voorkomen van het inzetten van onvrijwillige zorg. We doen er alles aan om het gebruik van deze maatregelen te voorkomen. Een besluit om toch onvrijwillige zorg in te zetten, wordt altijd in overleg met de (huis)arts en de bewoner of diens vertegenwoordiger genomen.