Persoonlijk behoeftepatroon

De Muzelaar biedt zorg in een vertrouwde en veilige woonomgeving

Mensen met dementie zijn kwetsbaar. Vanwege hun dementie, verandert hun wereld. Het liefst zouden zij, maar ook de directe naasten, de oude vertrouwde levenswijze voortzetten in de eigen woonomgeving. Voor hen is verhuizen naar een andere woonomgeving een extra belasting waar zij meestal niet zelf voor kiezen. Het welzijn van de bewoners en het leveren van goede zorg staan in de Muzelaar voorop.

Thuisgevoel

Iemand met dementie zal steeds meer de regie over het eigen leven verliezen en daardoor niet meer alleen kunnen of willen zijn. Wij streven ernaar, door persoonlijke verzorging en begeleiding in een vertrouwde en veilige woonomgeving, een thuisgevoel te creëren. De diverse activiteiten en werkzaamheden binnen de Muzelaar zijn op elkaar afgestemd zodat er een samenhang in de zorgverlening en de begeleiding ontstaat, ook bij achteruitgang.

Persoonlijk behoeftepatroon

Mede als gevolg van de vergrijzing is er een toename van mensen met een vorm van dementie. Diverse ontwikkelingen in de zorg laten zien dat het samenbrengen van ouderen met dementie in kleinere groepen een positieve bijdrage levert aan de zingeving van het leven. Bij de Muzelaar wordt ervan uitgegaan dat iedereen uniek is en zelf de behoefte aan de te verstrekken zorg en dienstverlening aangeeft. Dit gebeurt op basis van een persoonlijk behoeftepatroon dat met de tijd verandert. 

Transparant 500x500